DISCLAIMER & COPYRIGHTS

Disclaimer & Copyrights

We besteden veel zorg aan het up-to-date houden van de informatie op onze website. Eventuele type- en drukfouten of vergissingen kunnen niet altijd worden voorkomen. UYUNI Travels is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan dergelijke vergissingen en fouten. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen.
Gebruik van foto’s of beeldmateriaal van onze website in welke vorm dan ook is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming. Een bijzondere dank gaat uit naar Tom Koetsenruijter, voor het bouwen van onze website.